“ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ” ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್,ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ವಿತರಿಸಿದ- ಯುವ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಪಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸುರಕ್ಷಿತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವಕರಾದ…

error: Content is protected !!