ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಎಂ. ಶಾಂತಮ್ಮ; ಏಷಿಯಾ,ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ

ತುಮಕೂರು : ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಎಂ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಏಷಿಯಾ…

error: Content is protected !!