ಚಿಲ್ಲರೆ 100 ರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸು: ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದಲಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ ಸವರ್ಣೀಯರು:

ತಿಪಟೂರು: 100 ರೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯ ಗುಮಾಸ್ತನೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಹಮಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೈದು…

error: Content is protected !!