ಮದುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ : ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಭರವಸೆ.

ಮಧುಗಿರಿ : ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ…

error: Content is protected !!