ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಬಾರ್,ಮಾಲ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ,ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿ:ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್

ತುಮಕೂರು: ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ…

error: Content is protected !!