“ಮಾಯಸಂದ್ರ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ” ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು “ರಾಜಮಾತೆ ಸಮುದಾಯ” ಭವನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ.

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಮಸಾಲಾ ಜಯರಾಮ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ…

error: Content is protected !!