ಕೇಂದ್ರ ನಾರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ:ಯಾದವ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ.

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಕೇಂದ್ರ ನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವ ಮುಖಂಡ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ…

error: Content is protected !!