ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಧಾರ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಳಲು.

ತಿಪಟೂರು: ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಧಾರ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ…

error: Content is protected !!