ಮಾವು ಫಸಲು ರಕ್ಷಿಸಲು ರೈತರು ಈ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ.

ತುಮಕೂರು : ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಬಿರುಸು ಮಳೆ ವರದಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ/ಬಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ

Read more
error: Content is protected !!